Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów


Poniższe pliki są skompresowane – należy je pobrać i rozpakować.                                                                                                          


Wśród kart kursów nie znajdują się karty, które są opracowywane przez prowadzących z jednostek zewnętrznych, np. OWF (wf), Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli.


Lista wszystkich kursów znajduje się w planie studiów dla danego rocznika.


 

 

*** W związku z sytuacją epidemiczną przedstawione w kartach kursów metody prowadzenia zajęć oraz formy sprawdzania efektów uczenia się mogą ulegać modyfikacjom.

 

 


 

2023/2024

I rok, studia stacjonarne, I stopnia

II rok, studia stacjonarne, I stopnia

III rok, studia stacjonarne, I stopnia

I rok, studia stacjonarne II stopnia

II rok, studia stacjonarne II stopnia

I rok, studia niestacjonarne I stopnia

III rok studia niestacjonarne I stopnia

______

Praktyki pedagogiczne – karty kursu

Praktyki pozapedagogiczne – karty kursu

 

2022/2023

I rok, studia stacjonarne, I stopnia

II rok, studia stacjonarne, I stopnia

III rok, studia stacjonarne, I stopnia

I rok, studia stacjonarne II stopnia

II rok, studia stacjonarne II stopnia

II rok, studia niestacjonarne I stopnia

III rok studia niestacjonarne I stopnia

______

Praktyki pedagogiczne – karty kursu

Praktyki pozapedagogiczne – karty kursu

 

2021/2022

I rok, studia stacjonarne I stopnia

II rok, studia stacjonarne I stopnia

III rok, studia stacjonarne I stopnia

I rok, studia stacjonarne II stopnia

II rok, studia stacjonarne II stopnia

I rok, studia niestacjonarne I stopnia

II rok, studia niestacjonarne I stopnia

III rok studia niestacjonarne I stopnia

 

2020/2021

I rok, studia stacjonarne I stopnia

II rok, studia stacjonarne I stopnia

III rok, studia stacjonarne I stopnia

I rok, studia stacjonarne II stopnia

II rok, studia stacjonarne II stopnia

I rok, studia niestacjonarne I stopnia

II rok, studia niestacjonarne I stopnia

III rok, studia niestacjonarne I stopnia

 

2019/2020

Karty kursów dla kierunku: filologia germańska w roku akad. 2019/2020

 

2018/2019

I rok filologia germańska I stopnia

II rok filologia germańska I stopnia

III rok filologia germańska I stopnia

I rok filologia germańska II stopnia

II rok filologia germańska II stopnia

I rok filologia germańska I stopnia, studia niestacjonarne

II rok filologia germańska I stopnia, studia niestacjonarne

III rok filologia germańska I stopnia, studia niestacjonarne

 

2017/2018

Karty kursów studia stacjonarne

Karty kursów studia niestacjonarne

______________________________________________________________