Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja dla studentów


PROGRAM OGÓLNY PRAKTYK POZAPEDAGOGICZNYCH

dla studentów

filologii germańskiej

UNIWERSYTETU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w Krakowie


Kierownik ds. Praktyk Pozapedagogicznych
na kierunku Filologia Germańska:

dr Aleksandra Bednarowska


Kontakt:
 UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Instytut Neofilologii

Filologia Germańska

ul. Studencka 5, pok. 311
31-116 Kraków

Tel.  12 662-6745

E-Mail: aleksandra.bednarowska@up.krakow.pl


PROGRAM OGÓLNY PRAKTYK POZAPEDAGOGICZNYCH

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skierowanie na praktyki i oświadczenie dla studentów I-go stopnia

Skierowanie na praktyki i oświadczenie dla studentów II-go stopnia


Porozumienie o prowadzeniu niepłatnej praktyki pozapedagogicznej (wypełnia firma)

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Oświadczenie RODO

Dziennik Praktyk


INFORMACJA DLA STUDENTÓW:

Praktykę pozapedagogiczną studenci odbywają w instytucjach kultury, firmach kooperujących z klientami zagranicznymi, działach obsługi klientów w przedsiębiorstwach, biurach tłumaczeń w kraju lub za granicą, w wymiarze godzin przewidzianym w planie studiów dla odpowiednich roczników:

ROK AKADEMICKI 2023/24

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

III rok studia stacjonarne specjalność język niemiecki w biznesie:

semestr zimowy:

Praktyka I: 30 godzin

semestr letni:

Praktyka II: 40 godzin

III rok studia niestacjonarne specjalność język niemiecki w biznesie:

semestr zimowy:

Praktyka I: 30 godzin

semestr letni:

Praktyka II: 40 godzin

Specjalność nauczycielska z modułem biznesowym: jedynie praktyki pedagogiczne

semester zimowy:
nie ma praktyk

semester letni:

30 godzin: Praktyka zawodowa I (psychologiczno-pedagogiczna) realizowana w szkołach i placówkach oświatowych
30 godzin: Praktyka II nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej

(25 godzin hospitacji, 5 godzin prowadzonych)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:  

II rok studia stacjonarne specjalność przekład w biznesie:

semestr II-IV:

Praktyka I: 80 godzin

Specjalność nauczycielska z modułem translatorycznym:

semester zimowy:
Praktyka zawodowa I

40 godzin: nauczanie języka niemieckiego praktyka w szkole ponadpodstawowej (20 godzin hospitacji, 20 godzin prowadzonych)
semester letni:
Praktyka zawodowa II (pozapedagogiczna): 40 godzin


INFORMACJE OGÓLNE

Przed rozpoczęciem praktyk koniecznym jest dostarczenie do Kierownika Praktyk dr Aleksandry Bednarowskiej:

  1. Oświadczenia o przyjęciu na praktykę zawodową
  2. „Porozumienia o prowadzeniu niepłatnej praktyki pozapedagogicznej” podpisanego przez przedstawiciela firmy (2 egzemplarze)
  3. Oświadczenie RODO (1 egzemplarz)

Opiekunowi Praktyk należy przełożyć w pierwszym dniu praktyki:

  1. „Skierowanie na praktykę zawodową” wystawione przez Kierownika Praktyk
  2. Jeden egzemplarz „Porozumienia o prowadzeniu niepłatnej praktyki pozapedagogicznej” podpisanego przez obie instytucje
  3. Oświadczenie RODO (1 egzemplarz)

Po odbyciu praktyki należy złożyć u Kierownika Praktyk następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o Odbyciu Praktyki
  2. Dziennik Praktyk

Szczegółowe przepisy określa osobne pismo JM Rektora UNIWERSYTETU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w Krakowie.

Praktyka jest zaliczana na podstawie Dziennika Praktyk i Zaświadczenia o Odbyciu Praktyki.


CELE I ZADANIA OGÓLNE PRAKTYKI ZAWODOWEJ POZAPEDAGOGICZNEJ

Stopień I NIEMIECKI W BIZNESIE Stopień II PRZEKŁAD W BIZNESIE
1 Poznanie i nabycie koniecznych i podstawowych umiejętności w praktycznym wykorzystaniu wiedzy językowej (ogólnej i specjalistycznej) w mowie i piśmie zdobytej na studiach. Pogłębienie nabytych umiejętności w praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej na studiach oraz wcześniejszych praktykach objętych planami studiów w komunikacji biznesowej w języku obcym
2 Poznanie podstawowej struktury jednostki, w której odbywa się praktyka (recepcja, dział obsługi klienta, logistyka, kadry, księgowość, zespół PR itp.) Pogłębianie umiejętności zapoznania się nie tylko ze strukturą jednostki, w której odbywa się praktyka (recepcja, logistyka, kadry, zespół PR itp.), ale i całej firmy/instytucji w zależności od konkretnych oczekiwań rynkowych.
3 Kształtowanie potrzebnych umiejętności w zastosowaniu języka niemieckiego w przyszłej pracy zawodowej Nabywanie dalszych, szczegółowych kompetencji branżowego użycia języka niemieckiego
4 Rozwijanie umiejętności samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe Samodzielne i odpowiedzialne wykonywanie zadań zawodowych
5 Wykorzystywanie nabytych i poznanych kompetencji i umiejętności pod okiem pracowników przedsiębiorstwa Sprawne wykorzystywanie nabytych i poznanych kompetencji i umiejętności bez nadzoru