Przejdź do menu Przejdź do treści

Interesariusze zewnętrzni


  • Współpraca przy Międzynarodowym Festiwalu Literatury dziecięcej „Rabka Festival”


Filologia germańska współuczestniczy merytorycznie i praktycznie w przygotowaniach oraz realizacji Międzynarodowego Festiwalu Literatury dziecięcej „Rabka Festival” organizowanego przez Agencję Promocyjną OKO we współpracy z licznymi polskimi
i zagranicznymi partnerami, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na projekt składa się cykl wydarzeń (warsztaty, spotkania autorskie, spektakle, koncerty, pokazy filmowe, quizy), który służy promocji czytelnictwa wśród dzieci.


 

  • Capgemini Polska – partnerem kierunku filologia germańska

24 maja 2022 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a firmą Capgemini Polska Sp. z o. o., która stała się partnerem kierunku Filologia germańska.

Porozumienie, stanowiące część projektu GERMAN UP, platformę wymiany wiedzy i informacji, które mają wzmocnić pozycję absolwentów germanistyki na rynku pracy, zwłaszcza w początkowym okresie kariery. W ramach współpracy przewiduje się przede wszystkim organizację spotkań, warsztatów i wykładów dotyczących specyfiki pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.


 

  • Lufthansa Group Business Services – partnerem kierunku filologia germańska

26 kwietnia 2022 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a firmą Lufthansa Group Business Services Sp. z o. o. w Krakowie, która stała się partnerem kierunku Filologia germańska Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN.

Porozumienie, stanowiące część projektu GERMAN UP, tworzy ramy organizacyjne dla wymiany wiedzy i informacji, które mają wzmocnić pozycję absolwentów kierunku na rynku pracy, zwłaszcza w początkowym okresie kariery. W ramach współpracy przewiduje się przede wszystkim organizację spotkań, warsztatów i wykładów dotyczących specyfiki pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.


 

  • Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert

1 kwietnia 2022 roku zostało zawarte – w ramach projektu GERMAN UPporozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert w Piekarach, którego patronem została nasza Uczelnia

Wspólne działania Uniwersytetu i Liceum obejmować będą m.in. organizację spotkań informacyjnych i kształceniowych z uczniami (m.in. wykłady, warsztaty); uczestnictwo wybranych uczniów w zajęciach oferowanych przez Uniwersytet, w szczególności na kierunku filologia germańska; organizację praktyk pedagogicznych i dydaktycznych dla studentów.


 

  • Współpraca z Goethe-Institut Krakau

W ramach wieloletniej współpracy organizujemy różne przedsięwzięcia zarówno naukowe, jak i popularyzacyjne, w których czynny udział biorą studenci Filologii germańskiej.


Do dotychczasowych wspólnych inicjatyw zaliczyć można m.in.: cykl wykładów w ramach projektu „Warsztat myśli” oraz „Mini wykładów” zaadresowanych do zainteresowanych językiem i kulturą krajów niemieckojęzycznych, spotkania autorskie (Döblina spotkania z Polską), współorganizację konferencji naukowych, w tym: Szczęśliwy, kto poznał Janoscha; Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben; Niekończący się” Michael Endesylwetka, sygnatura, strategie fantastyczne, promocję niemieckojęzycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej (w tym m.in. projekt litera_tura:de), warsztaty dydaktyczne i biblioteczne.