Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca naukowa


  • Współpraca naukowa z Pädagogische Hochschule Ludwigsburg     (Niemcy)                                                                                                                          

 

W roku 2022 podpisana została umowa o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a Pädagogische Hochschule Ludwigsburg w Niemczech. W ramach współpracy przygotowywane są międzynarodowe interdyscyplinarne konferencje naukowe oraz publikacje książkowe.

 

 

 


  • Współpraca naukowa z Uniwersytetem Szczecińskim

 

W październiku 2020 r. Katedra Językoznawstwa Niemieckiego UKEN nawiązała systematyczną współpracę naukową z Uniwersytetem Szczecińskim, czego wyrazem było podpisanie przez dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego listu intencyjnego dotyczącego prowadzenia badań naukowych w zakresie translatoryki oraz wymiany doświadczeń dydaktycznych w tym obszarze.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie zorganizowanie międzynarodowej konferencji przekładoznawczej TRANSLATION LANDSCAPES V w Pobierowie w dniach od 07 do 09 października 2021 r.

 

 


  • Porozumienie z DAAD    (Niemcy)

 

W roku 2019 pomiędzy Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (niem. Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) a Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zostało podpisane porozumienie w przedmiocie współpracy z Instytutem Neofilologii, Filologia Germańska w ramach programu lektorskiego DAAD polegające na oddelegowywaniu lektorów DAAD do pracy na zagranicznych uczelniach.  Pierwszym asystentem dydaktycznym w ramach programu DAAD został mgr Nick Meister.


  • Współpraca naukowa z Uniwersytetem Wiedeńskim   (Austria)

 

W roku 2020 Instytut Neofilologii, Filologia germańska podpisał oficjalne porozumienie dotyczące współpracy naukowej w ramach nauczania języka niemieckiego jako obcego (przyjęcie jednego studenta na praktyki) pomiędzy: Wydziałem Studiów Filologicznych i Kulturowych Uniwersytetu Wiedeńskiego (Universität  Wien, Austria) oraz Instytutem Neofilologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

  

 


 

  • Uniwersytety partnerskie w krajach niemieckojęzycznych w ramach programu Erasmus+

 

 

Republika Federalna Niemiec


Freie Universität Berlin D BERLIN01 Berlin Foreign Languages (German Philology) www.fu-berlin.de
Mathematics
Universität Bielefeld D BIELEFE01 Bielefeld Languages and Philological Studies www.uni-bielefeld.de
Pädagogische Hochschule Freiburg D FREIBUR02 Freiburg Education www.ph-freiburg.de
Languages
Universität Leipzig D LEIPZIG01 Lipsk Modern EC Languages (German) www.rz.uni-leipzig.de
Modern EC Languages (English)
Modern EC Languages (Roman Studies)
Heinrich-Heine University, Duesseldorf D DUSSELD01 Duesseldorf History www.uni-duesseldorf.de
German Language
Evangelische Hochschule fur Soziale Arbeit & Diakonie D HAMBURG15 Hamburg Social Work www.ev-hochschule.hh.de
Justus Liebig University Giessen D GIESSEN01 Giessen History and archeology www.uni-giessen.de
Universitat Siegen D SIEGEN01 Siegen Humanities www.uni-siegen.de
Social and behavioural science
Johannes Gutenberg-University Mainz D MAINZ01 Mainz History and archeology http://www.uni-mainz.de
Mother tongue
Universität Duisburg-Essen D ESSEN04 Essen Mathematics www.lsf.uni-due.de
Rhein-Waal University of Applied Science D KLEVE01 Kleve Political Sciences www.hochschule-rhein-waal.de
Design
Physics
Catholic University of Applied Sciences Freiburg D FREIBUR04 Freiburg Social Work&Counselling www.kh-freiburg.de
Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt D EICHSTA01 Eichstätt Social Work www.ku.de
Paderborn University D PADERBO01 Paderborn Languages and Philosophical Sciences (German) www.uni-paderborn.de
Hochschule Osnabruck University of Applied Science D OSNABRU02 Osnabruck Social Work www.hs-osnabrueck.de
Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg im Breisgau D FREIBUR01 Freiburg Mathematics www.studium.uni-freiburg.de
University of Education Schwabisch Gmund D SCHWA-GO01 Schwabisch Gmund Languages www.ph_gmuend.de
Sociology and cultural studies,
Education
History
Freire Hochschule Stuttgart D STUTTGA13 Stuttgart Pedagogy, Education https://freire-hochschule-stuttgart.de
University of Cologne D KOLN01 Köln Geography Education www.uni-koeln.de
Heidelberg University of Education D HEIDELB02 Heidelberg History / Teacher Education www.ph-heidelberg.de
University of Vechta D VECHTA02 Vechta Education www.uni-vechta.de
University of Applied Science Zwickau D ZWICAKU01 Zwickau Languages www.fh-zwicaku.de
Pädagogische Hochschule Weingarten D WEINGAR01 Weingarten Education www.ph-weingarten.de
International Psychoanalitic University Berlin D BERLIN32 Berlin Psychology www.ipu-berln.de

 

 

 

Republika Austrii


Pädagogische Hochschule Steiermark A GRAZ04 Graz Teacher training and Education Science www.phst.at
Pädagogische Hochschule Wien A WIEN09 Wiedeń Training for teachers of vocational subjects www.phwien.ac.at
Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule A KLAGENF02 Klagenfurt Modern EU Languages www.ph-kaernten.ac.at
Alpen-Adria Univerity A KLAGENF01 Klagenfurt Education, Modern EU Languages www.aau.at
University College of Teacher Education of Christian Churches Vienna/Krems (KPH) A WIEN10 Krems Education www.kphvie.at

 

Szwajcaria


Pädagogische Hochschule Zürich CH ZURICH21 Zürich Education www.phzh.ch
Universitat Basel CH BASEL01 Basel Languages www.unibas.ch