Przejdź do menu Przejdź do treści

Dyrekcja i pracownicy filologii germańskiej

dr hab. prof. UKEN Angela Bajorek

Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii ‒ Filologia Germańska

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej

ORCID: 0000-0002-9296-9753

angela.bajorek@up.krakow.pl

dr Aleksandra Bednarowska

Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0002-5521-3666

aleksandra.bednarowska@uip.krakow.pl

dr Bolesław Cieślik

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

boleslaw.cieslik@up.krakow.pl

dr Marek Gładysz

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

ORCID: 0000-0002-9281-679X

marek.gładysz@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Artur Kubacki

Kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

ORCID: 0000-0002-3740-2551

artur.kubacki@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Paul Langner

Kierownik Katedry Literatury Niemieckojęzycznej

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej

ORCID: 0000-0002-2197-4192

paul.langner@up.krakow.pl

dr Piotr Majcher

Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0003-2680-6734

piotr.majcher@up.krakow.pl

mgr Julia Manowska-Cebula

Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0002-7684-9698

julia.manowska-cebula@up.krakow.pl

mgr Nick Meister

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

nick.meister@up.krakow.pl

dr Agata Mirecka

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej

ORCID: 0000-0001-8744-3282

agata.mirecka@up.krakow.pl

mgr Beata Podlaska

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

ORCID: 0000-0002-1368-2958

beata.podlaska@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Isabel Röskau-Rydel

Kierownik Katedry Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0003-1429-9384

isabel.roskau-rydel@up.krakow.pl

dr Justyna Sekuła

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

ORCID: 0000-0002-5593-7082

justyna.sekula@up.krakow.pl

dr Tomasz Szybisty

Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0002-6047-5716

tomasz.szybisty@up.krakow.pl