Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

__________________________________
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

 

Kierownik: dr hab. prof. UKEN Artur Kubacki

 

dr Renata Czaplikowska

dr Marek Gładysz

dr Magdalena Łomzik

dr Justyna Sekuła

dr Katarzyna Sowa-Bacia

mgr Nick Meister

mgr Beata Podlaska

mgr Marta Zachariasz-Janik

 


W październiku 2020 r. Katedra Językoznawstwa Niemieckiego UKEN nawiązała systematyczną współpracę naukową z Uniwersytetem Szczecińskim, czego wyrazem było podpisanie przez dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego listu intencyjnego dotyczącego prowadzenia badań naukowych w zakresie translatoryki oraz wymiany doświadczeń dydaktycznych w tym obszarze. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie zorganizowanie międzynarodowej konferencji przekładoznawczej TRANSLATION LANDSCAPES V w Pobierowie w dniach od 07 do 09 października 2021 r.