Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia I stopnia niestacjonarne


KRYTERIA REKRUTACJI:

  • nowa matura: wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego lub innego języka obcego nowożytnego: poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna
  • stara matura: wynik egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego lub innego języka obcego nowożytnego – część pisemna


FILOLOGIA GERMAŃSKA (studia niestacjonarne I stopnia) oferuje studia nie tylko dla osób z zaawansowaną lub średnio zaawansowaną znajomością języka niemieckiego.

Naszą specjalnością są również studia dla osób, które chciałyby poznać język niemiecki od podstaw (tzw. grupa początkująca).


SPECJALNOŚCI:

Od II roku studiów studenci wybierają specjalność:

1) nauczycielską

2) nauczycielską z modułem biznesowym

3) nienauczycielską: język niemiecki w biznesie

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.


SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego (na poziomie biegłości C1 wg ESOKJ Rady Europy), jak również znajomością drugiego, wybranego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Dysponuje ogólną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także o samym języku niemieckim oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy zawodowej i życiu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci specjalności nauczycielskiej i nauczycielskiej z modułem biznesowym są uprawnieni do podjęcia studiów II stopnia o specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela będzie możliwe po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia nauczycielskiego na studiach I i II stopnia.

Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia nie tylko w Polsce, lecz także w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego oraz na studiach podyplomowych.


Możliwość zatrudnienia:

  • w biurach tłumaczeń, w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne), w biurach podróży,
  • w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego,
  • w szkołach językowych.

INFORMACJE DODATKOWE: https://www.up.krakow.pl/kandydat

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA: https://rekrutacja.uken.krakow.pl/