Przejdź do menu Przejdź do treści

Inne wydarzenia naukowe Koła


W dniu 09.03.2023 r. w budynku głównym UP w Krakowie odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Przemysławem Chojnowskim na temat tłumaczenia listów Zbigniewa Herberta i Karla Dedeciusa, które prowadził m.in. członek Koła Naukowego Germanistów. Pomysłodawcą spotkania była Katedra Literatury Nowoczesnej i Krytyki Literackiej IFP oraz Koło Naukowe Polonistów. Koło Naukowe Germanistów jako współorganizator aktywnie włączyło się w przygotowanie i przeprowadzenie spotkania.


Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

W roku 2017 i 2018 członkowie Koła Naukowego Germanistów aktywnie uczestniczyli w Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, który od ponad 20 lat organizowany jest przez uczelnie akademickie i instytuty Polskiej Akademii Nauk. Głównym celem przygotowanych przez koło atrakcji było pokazanie potencjału języka, form jego przyswajania oraz zachęcenie przez zabawę odwiedzających uczniów i przedszkolaków do nauki języka niemieckiego


„Warsztat myśli”

Członkowie Koła Naukowego Germanistów byli obecni również na spotkaniach z cyklu „Warsztat myśli”, które odbyły się w Instytucie Goethego w Krakowie w roku akademickim 2018/2019. Wygłoszone  referaty z różnych zakresów tematycznych zachęciły studentów do dalszego rozwoju zainteresowań, nie tylko literackich.


„Między Literaturami”

Podczas cyklu spotkań pt. „Między literaturami. Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego”, zorganizowanego przez Instytut Goethego w Krakowie i Pracownię Translacji Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,  członkowie Koła Naukowego Germanistów mogli poznać losy twórców literatury niemieckojęzycznej w Polsce i charakter pracy tłumacza literatury.


Udział w warsztatach naukowych

W roku akademickim 2020/2021 jeden z członków reprezentował Koło na warsztatach pt. „Corona Erfahrungen: studentisch und weltweit“. Warsztaty zorganizował i przeprowadził prof. Bruno Arich-Gerz z Bergische Universität Wuppertal. Uczestnikami byli studenci z Namibii, Niemiec, Polski i Zimbabwe.


Udział w konkursie „Der neue Duden 2020”

Członek Koła, pan Paweł Buda, wziął udział w konkursie zorganizowanym z okazji wydania nowej wersji słownika Dudena. W ramach konkursu należało przygotować krótki tekst zawierający podane nowo wprowadzone  niemieckie słowa lub przedstawić je w sposób graficzny. Praca pana Pawła została wyróżniona nagrodą książkową.