Przejdź do menu Przejdź do treści

*Organizacja roku akademickiego 2024/2025 na studiach stacjonarnych

 


 

SEMESTR ZIMOWY 1 października 2024 – 23 lutego 2025
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 1 października 2024 – 22 grudnia 2024
3 stycznia 2025 – 26 stycznia 2025
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
14 października 2024
ferie zimowe (przerwa świąteczna) 23 grudnia 2024 – 1 stycznia 2025
zajęcia prowadzone w formie zdalnej, w trybie synchronicznym 3 stycznia 2025 – 5 stycznia 2025
zimowa sesja egzaminacyjna 27 stycznia 2025 – 5 lutego 2025
przerwa międzysemestralna 6 lutego 2025 – 12 lutego 2025
poprawkowa sesja egzaminacyjna 13 lutego 2025 – 19 lutego 2025
dodatkowe dni wolne 2 stycznia 2025
20 lutego 2025 – 23 lutego 2025
SEMESTR LETNI 24 lutego 2025 – 30 września 2025
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 24 lutego 2025 – 16 kwietnia 2025
23 kwietnia 2025 – 15 czerwca 2025
ferie wiosenne (przerwa świąteczna) 17 kwietnia 2025 – 22 kwietnia 2025
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
12 maja 2025
dodatkowe dni wolne 2 maja 2025
19 czerwca 2025 – 20 czerwca 2025
letnia sesja egzaminacyjna

16 czerwca 2025 – 29 czerwca 2025

centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia: 16 czerwca 2025

wakacje letnie, w tym: 30 czerwca 2025 – 30 września 2025
praktyki przewidziane w planie studiów 30 czerwca 2025 – 30 września 2025
poprawkowa sesja egzaminacyjna 8 września 2025 – 17 września 2025
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2024/2025 18 września 2025 – 30 września 2025