Przejdź do menu Przejdź do treści

Spotkanie autorskie z niemiecką historyczką prof. Andreą Löw (Institut für Zeitgeschichte, Monachium) oraz Katarzyną Zimmerer


Tematem spotkania autorskiego z niemiecką historyczką prof. Andreą Löw (Institut für Zeitgeschichte, Monachium) będzie prezentacja najnowszej monografii monachijskiej badaczki pt.: Deportiert. „Immer mit einem Fuß im Grab“. Erfahrungen deutscher Juden”.

Dyskusja będzie także dotyczyć doświadczeń i losów społeczności żydowskiej w okupowanej Europie na podstawie pamiętników, dzienników, wspomnień, zapisanych w książce polskiej dziennikarki Katarzyny Zimmerer „Kronika zamordowanego świata”.

Spotkanie przedstawia szeroką perspektywę życia ludności żydowskiej w okresie okupacji (1939-1945) na podstawie nie tylko listów, wspomnień, pocztówek, dzienników, pamiętników, lecz także rozmów z bezpośrednimi świadkami, ostatnimi ocalonymi z Zagłady.