Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polsko-niemieckie 'biografie podwójne'”


Redakcja „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.

Studia Historicolitteraria”

Katedra Literatury Nowoczesnej i Krytyki Literackiej
w Instytucie Filologii Polskiej UP
Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz
Instytut Goethego w Krakowie

zapraszają na

→ OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Polsko-niemieckie „biografie podwójne”


10 marca (piątek) 2023 roku Instytut Goethego, ul. Podgórska 34, Kraków