Przejdź do menu Przejdź do treści

Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft


Kolejny tom rocznika „Translation Landscapes” ( pod redakcją prof. Artura Dariusza Kubackiego (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz prof. Piotra Sulikowskiego (Uniwersytet Szczeciński) wkrótce będzie dostępny dla czytelników.

Tegoroczna edycja rocznika  zawiera najnowsze publikacje z zakresu translatoryki, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i szeroko rozumianych nowych mediów. Rocznik jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Przekładoznawczej „Translation Landscapes”, która odbywa się co roku w Pobierowie i Szaflarach. Organizatorami są Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Publikacja jest w języku niemieckim i angielskim.

Jest to doskonała pomoc orientacyjna dla profesjonalnego wprowadzenia w tę tematykę, jak również aktualizacja wyników badań dla uczonych.